Coloring book Mysterious Egypt

Finally it worked! My coloring book, which has been postponed all the time for various reasons, is already on Google Play.

An antistress e-coloring book with 25 pictures with descriptions for self-printing and coloring.

Ancient Egypt still captures our imaginations. This highly developed civilization enjoyed great interest of both ancient and modern researchers. Egyptian culture also inspired artists from different periods. Even today, the rich mythology and the history shrouded in mystery never cease to inspire. The cult of life and death and ancient Egyptian art inspired us as well, and this is how this book was created.

You can make prints on various textures and weights of paper – from plain xerographic to thicker paper on which you can paint with any painting technique You’d like.

Try different coloring techniques – crayons, ink, paints, markers, pens, etc. You can also color digitally (for example in Procreate) or use other unusual techniques.

Please visit Google Play for more information! Coloring book Mysterious Egypt.
If you want to download my other coloring pages for free please click here Free.
coloring book Mysterious Egypt

Antystresowa kolorowanka Tajemniczy Egipt

Wreszcie udało się! Moja kolorowanka, nad którą prace co chwila były przekładane z różnych powodów, jest już w Google Play.
Antystresowa e-kolorowanka zawierająca 25 ilustracji z opisami do samodzielnego wydrukowania i pokolorowania.
Starożytny Egipt wciąż pobudza naszą wyobraźnię. Ta wysoko rozwinięta cywilizacja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zarówno starożytnych, jak i współczesnych badaczy. Kultura egipska inspirowała również twórców z różnych okresów. Nawet dzisiaj bogata mitologia, a przy tym historia owiana tajemnicą nie przestaje inspirować. Kult życia i śmierci oraz starożytna sztuka egipska zainspirowała także mnie – właśnie tak powstała niniejsza książka.
Możesz zrobić wydruki na różnej fakturze i gramaturze papieru – od zwykłego kserograficznego po grubszy papier, na którym możesz malować farbami.
Wypróbuj różne techniki kolorowania – kredki, tusz, farby, mazaki, cienkopisy itp. Możesz także kolorować cyfrowo (np. w Procreate) lub zastosować inne nietypowe techniki.
Zapraszam po więcej informacji na Google Play! Antystresowa kolorowanka Tajemniczy Egipt.
Jeśli chcesz pobrać moje inne kolorowanki bezpłatnie kliknij tu Free.